RIO Skagit Max Short Shooting Head - 475gr - NY

Do you want to make a difference for millions of patients by applying your expertise in a global company that follows the science and turn ideas into life changing medicines? Join us now to be part of the development of future treatments of Cardiovascular, Renal and Metabolic diseases!

We are now recruiting Statisticians to join our growing late stage development CVRM Biometrics function at AstraZeneca’s vibrant R&D site in Gothenburg, Sweden. We are offering opportunities at different levels depending on your previous experience. We welcome your application both if you are in the very beginning of your career or if you have extensive experience from the pharmaceutical industry or other statistical applications.

You will join a dynamic team of statisticians and statistical programmers to provide statistical expertise to the design, planning, reporting, interpretation, documentation and regulatory submissions of our clinical development programs. You will also get the opportunity to do work of exploratory nature, e.g. modeling and simulation as well as other means to improve internal decision making. As a more experienced statistician you will be expected to contribute to strategic planning, quantitative decision making, act as expert in our contact with external providers and collaborators and be part of the function’s adaption and development of statistical methodology and praxis.

Rio Slim Gym-professur, den ultimata kroppen Tonner

Statistical Programmers to AstraZeneca Gothenburg (Cardiovascular, Renal and Metabolic diseases)

2 Early Pactol, K Erikssonstartar sporadiskt, nja3555d

Do you want to make a difference for millions of patients by applying your expertise in a global company that follows the science and turn ideas into life changing medicines? Join us now to be part of the development of future treatments of Cardiovascular, Renal and Metabolic diseases!

We are now recruiting Statistical Programmer to join our growing late stage development CVRM Biometrics function at AstraZeneca’s dynamic R&D site in Gothenburg, Sweden. We are offering opportunities at different levels depending on your previous experience. We welcome your application both if you are in the very beginning of your career or if you have extensive experience from the pharmaceutical industry or related applications of programming.

You will join a team of statisticians and statistical programmers to provide programming expertise to the design, conduct, evaluation, documentation and regulatory submissions of our clinical development programs. Depending on your previous experience, you may also contribute to more strategic planning, quantitative decision making, act as expert in our contact with external providers and collaborators, coach more junior staff, manage projects and be involved in adapting and developing programming tools, standards and praxis.

Fortsätt läsa ”Statistical Programmers to AstraZeneca Gothenburg (Cardiovascular, Renal and Metabolic diseases)”

Multiple Postdoctoral and Assistant Professor Positions in Biostatistics at Karolinska Institutet

The unit of Biostatistics is seeking multiple statisticians at the level of postdoctoral or assistant professor. The statisticians will join a newly formed cutting-edge research group with an overarching goal of developing statistical methods for optimal use of data from multiple sources. These methods include, but are not limited to, study designs, meta-analyses, and inferences on non-sampled populations. The statisticians will also be involved in teaching in biostatistics.

Applicant’s profile
Applicants must have a doctoral degree, or equivalent scientific competence, in biostatistics, mathematical statistics, or a related field. Applicants who have not yet completed a doctoral program at the end of the application period may also apply, provided that all requirements for a completed degree are met before the date of employment. This must be substantiated by the applicant’s main supervisor, director or equivalent. Knowledge of statistical software is expected, and computer programming skills are desirable. The ability of communicating well in English, both oral and written, is important. Experience from research in epidemiology, medicine, or other substantive disciplines is valuable, but it is not required.

Fortsätt läsa ”Multiple Postdoctoral and Assistant Professor Positions in Biostatistics at Karolinska Institutet”

Rio Spey XS skjuter huvudet 8 9 F Flyline.Ny i ruta

Sista ansökningsdag
Ansök här

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Registercentrum Norr drivs sedan 2012 inom Region Västerbotten. Utöver uppdraget som kompetenscentrum till stöd för nationella kvalitetsregister är Registercentrum Norr en del av norra sjukvårdsregionens regionala nod inom Klinisk Forskning Sverige, ett samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner och Vetenskapsrådet. Vi utgör en del av den forskningsstödjande infrastruktur som erbjuds kliniska forskare inom den norra sjukvårdsregionen.
Som statistiker vid Registercentrum Norr arbetar du både med akademin, nationella kvalitetsregister, verksamheter inom hälso- och sjukvård samt sjukvårdshuvudmän. Du ingår i ett engagerat statistikerteam, som lägger stor vikt vid erfarenhetsutbyte och dialog för att stödja och utveckla gruppens och individens metodkunskaper. Vi prioriterar välmående och balans i livet hos våra medarbetare, och erbjuder många möjligheter till kompetensutveckling som till exempel egen forskning.

Arbetsuppgifter
Som statistiker hos oss kommer du huvudsakligen att arbeta med rådgivning till kliniska forskare inför och under arbetet med kliniska studier, såväl kliniska prövning som epidemiologiska studier samt registerstudier. Forskarstöd kan innebära både enklare konsultationer och långvariga partnerskap där du bidrar med expertis i samtliga steg i den kliniska forskningsprocessen från planering till publicering. I arbetet ingår också undervisning på grund- och forskarutbildningsnivå samt analysstöd till kvalitetsregister och nationella programområden. I arbete med kvalitetsregister ligger särskilt fokus på att utveckla metoder och presentationsformer för användning av registerdata för planering, uppföljning och utveckling av hälso- och sjukvården och för klinisk forskning.

Fortsätt läsa ”Statistiker, Registercentrum Norr, FoU-staben, Umeå”

Metodstatistiker till SCB

Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning, på uppdrag av regeringen, myndigheter och forskare. Vår statistik bidrar till en faktabaserad samhällsdebatt och väl underbyggda beslut. Det är vi som beräknar bland annat befolkningstillväxten, bruttonationalprodukten och konsumentprisindex. Utvecklingen av våra statistiska metoder och IT-system baseras på aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vi har en aktiv och omfattande roll i det internationella statistiksamarbetet. Vi är också en viktig del av det svenska biståndsarbetet och våra medarbetare deltar i uppbyggnaden av statistikverksamheter runt om i världen.
Vi är 1 200 medarbetare, huvudsakligen i Örebro och Stockholm, som utvecklar, framställer och sprider statistik. Söker du meningsfulla arbetsuppgifter som bidrar till ett demokratiskt samhälle är SCB arbetsgivaren för dig

Arbetsbeskrivning
Avdelningen för process- och metodutveckling (PMU) söker metodstatistiker med placering i Stockholm. På avdelningen arbetar ca 110 medarbetare.

Avdelningen ansvarar för att rätt kompetens avseende metoder, kvalitet, dokumentation och mätteknik finns och utvecklas till stöd för statistikproduktionen och för att driva utveckling och förbättring av våra produktionsprocesser

Fortsätt läsa ”Metodstatistiker till SCB”